ตอบ หมึกในตัวมี2 แบบ

  • แบบตลับพลิก (หมึกไม่กันน้ำ)
  • แบบหมึกในตัวกันน้ำ

ราคาเเละขนาดตามนี้เลยค่ะ


คลิปเทียบความเเตกต่างระหว่างในตัวปกติ และในตัวกันน้ำ